Kontakt

Twórczością Jerzego Miliana zarządza GAD Records.

Manager:
Michał Wilczyński
e-mail biuro@gadrecords.pl
telefon +48-509-381-325

Prywatną korespondencję do Artysty można przesyłać na: